הלכה ליום ראשון כ"ו טבת תשפ"ד 7 בינואר 2024

אכל עוגות בשבת בבוקר

למדנו לפני כמה ימים, שמי ששכח להזכיר "רצה והחליצנו" בסעודת ליל שבת, או בסעודת השבת בבוקר, עליו לחזור ולברך שוב ברכת המזון.

והסברנו, שבסעודה שיש חיוב לאכול אותה  עם פת בשבת, אם שכח "רצה והחליצנו", עליו לחזור ולברך שוב. אבל בסעודה שאין חיוב לאכול בה פת, אם שכח לומר "רצה והחליצנו", אינו צריך לחזור ולברך שוב ברכת המזון. ולכן, אם לדוגמא אכל אדם סעודה בשבת בבוקר, ובירך ברכת המזון כהלכה. ואחר כך אכל סעודה נוספת, ואז שכח לומר רצה והחליצנו, אינו צריך לחזור ולברך שנית, שהרי הסעודה הנוספת, לכל הדעות אינה חובה בשבת.

ויתירה מזו, אפילו מי ששכח לומר רצה והחליצנו בסעודה שלישית של שבת, הדין הוא שאינו חוזר לברך ברכת המזון, מפני שלדעת הרבה פוסקים, אין חיוב לאכול סעודה שלישית עם פת לחם בשבת, וממילא אין צורך לחזור על ברכת המזון.

הדין בסעודת שבת בבוקר
נחלקו רבותינו הראשונים, לגבי סעודה שניה, היא הסעודה שאוכלים בשבת בבוקר, האם חובה לאכול בסעודה הזו פת ממש, או שמספיק לאכול בסעודה הזו עוגות ועוגיות וכדומה. אולם רוב הפוסקים סוברים, שחובה לאכול סעודה שניה עם פת ממש, וכן אנו פוסקים, ולכן מי ששכח להזכיר רצה והחליצנו בסעודה שניה של שבת, עליו לחזור ולברך ברכת המזון.

מי שאכל עוגות בבוקר
לאור האמור, כתב הגאון רבי יצחק הררי (מגדולי חכמי חלאב), בשו"ת זכור ליצחק (סימן פ), שמי שאכל בשבת בבוקר אחרי התפילה, עוגות ועוגיות וכדומה, ובירך על המחיה, ואחרי שעה או שעתיים אכל סעודה עם פת, ושכח להזכיר רצה והחליצנו, עליו לחזור ולברך ברכת המזון שנית, מפני ש"אין שום פוסק" שיאמר שיוצאים ידי חובת סעודה שניה בשבת בעוגות ועוגיות, ואם כן, נמצא שהסעודה שאוכל כעת עם פת, היא סעודה שניה, וממילא אם לא הזכיר רצה והחליצנו, עליו לחזור ולברך שנית.

דברי מרן זצ"ל
אולם מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל (חזו"ע ח"ב עמוד שמו) העיר על כך, שבאמת מצאנו כמה ראשונים שסוברים שאפילו בסעודה שניה של שבת, מספיק שיאכל עוגות או עוגיות, והביא שכן דעת רבינו ישעיה הראשון (בפסקיו לסוכה דף כז.), ושגם הרשב"א הביא שיטה כזו.

לפיכך, פסק, שמי שאכל בשבת בבוקר, עוגות ועוגיות וכדומה, (כמובן, לכל הפחות בשיעור כזית, שהוא שיעור עשרים ושבעה גרם), הרי הסעודה שאוכל לאחר מכן עם פת, יש מקום לומר שהיא נחשבת לו כ"סעודה שלישית", ובסעודה שלישית, הרי הדין הוא שאם שכח לומר רצה והחליצנו, אינו חוזר לברך שנית. (ומרן זצ"ל הביא עוד סיועים וחיזוקים לסברא זו).

ולסיכום: מי שאכל בשחרית של שבת עוגות או עוגיות, והסעודה של שבת העיקרית, שהיא עם פת ותבשיל, אכל אותה לאחר כמה שעות, ובסעודה הזו שכח להזכיר רצה והחליצנו בברכת המזון, אינו צריך לחזור, ודינו כמו כל סעודה שלישית של שבת.

8 ההלכות הפופולריות

פרשת בא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל נאמר בפרשת השבוע, כאשר עמד משה ודיבר עם פרעה מלך מצרים: "וַיֹּאמֶר מֹשֶׁה, כֹּה אָמַר ה', כַּחֲצֹת הַלַּיְלָה אֲנִי יוֹצֵא בְּתוֹךְ מִצְרָיִם, וּמֵת כָּל בְּכוֹר בְּאֶרֶץ מִצְרַיִם מִבְּכוֹר פַּרְעֹה הַיֹּשֵׁב עַל כִּסְאוֹ ע......

לקריאת ההלכה

פרשת השבוע - פרשת בשלח – העצה לעת צרה

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בשבת זו, פרשת בשלח, נקרא על יציאת בני ישראל ממצרים, כשהקדוש ברוך הוא הולך לפניהם, יומם בעמוד ענן, להנחותם הדרך, ובלילה בעמוד אש, להאיר להם בלכתם יומם ולילה. כאשר נודע לפרעה מלך מצרים, כי בני ישראל ממשיכים בדרכם גם לאחר שלושת הימים שב......

לקריאת ההלכה

פרשת משפטים

נאמר בפרשת השבוע: "הִנֵּה אָנֹכִי שֹׁלֵחַ מַלְאָךְ לְפָנֶיךָ, לִשְׁמָרְךָ בַּדָּרֶךְ וְלַהֲבִיאֲךָ אֶל הַמָּקוֹם אֲשֶׁר הֲכִנֹתִי, הִשָּׁמֶר מִפָּנָיו וּשְׁמַע בְּקֹלוֹ, אַל תַּמֵּר בּוֹ כִּי לֹא יִשָּׂא לְפִשְׁעֲכֶם כִּי שְׁמִי בְּקִרְבּוֹ". בפסוקים הללו טמון סוד גדול בהנהגת ה' את ......

לקריאת ההלכה

פרשת תצוה

על פי דברי מרן רבינו עובדיה יוסף זצוק"ל. ערוך על ידי נכדו הרב יעקב ששון שליט"א בפרשת השבוע נקרא, שאמר ה' אל משה: "וְאַתָּה הַקְרֵב אֵלֶיךָ אֶת אַהֲרֹן אָחִיךָ וְאֶת בָּנָיו אִתּוֹ מִתּוֹךְ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל לְכַהֲנוֹ לִי". רבותינו במדרש אמרו, שכאשר שמע משה רבינו מה'......

לקריאת ההלכה


פרשת השבוע - פרשת תרומה – בין משה לבצלאל

מאמרו השבועי של הרב זבדיה כהן - ראש אבות בתי הדין בתל אביב, עבור "הלכה יומית" השבת, נקרא בפרשת השבוע, על תרומת בני ישראל לעשיית המשכן, שכללה את הזהב, הכסף והנחושת, תכלת וארגמן, תולעת שני, שש ועיזים, עורות אלים מאודמים, עורות תחשים ועצי שיטים, שמן למאור, בשמים לשמן המשחה, אבני שוהם......

לקריאת ההלכה

פרשת וארא

מאמרו של הרה"ג יעקב ששון שליט"א, נכד מרן זצ"ל בפרשת השבוע, אנו למדים על שבע מתוך עשרת המכות שהכה ה' יתברך על מצרים. ומבואר בפסוקים, וכפי שביארו לנו חז"ל, שבמצרים של אותם הימים, היו מכשפים רבים, שהיו בקיאים במעשי שדים ומעשי כשפים, וכפי שנאמר: "וַיָּבֹא מֹשֶׁה וְאַה......

לקריאת ההלכה

ברכה על ריחו של הקפה

לשאלת רבים: האם יש לברך על ריח טוב היוצא מן הקפה? תשובה: בהלכות שפורסמו לפני כשנה, כתבנו שיש לברך על דבר שיוצא ממנו ריח טוב, כל דבר את ברכתו הראויה לו. ולמשל, מין עץ שיש בו ריח טוב, כגון הדס,  מברכים עליו "בורא עצי בשמים". ועל הפירות שיש בהם ריח טוב, כגון אתרוג, או אננס וכדומה, ......

לקריאת ההלכה

כיצד מברכים?

שאלה: האם כשמברך צריך להשמיע לאוזניו את הברכה, או שדי בברכה בשקט מוחלט שאפילו המברך עצמו אינו שומע? וכן האם מותר מן הדין לברך ולאכול בראש מגולה, בלי כיפה? תשובה: בגמרא במסכת ברכות (דף טו.) מבואר שבכל הברכות שהאדם מברך, צריך להשמיע לאוזניו מה שמוציא מפיו. כלומר אין לברך בלחש על המאכל, אלא יש להגבי......

לקריאת ההלכה