הלכה ל יום שני 5 Tammuz 5782 4 יולי 2022

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

שלום בן סוליקה ז"ל, חיים ז"ל בן חנה ומזל בת רחל ז"ל.

וכן לרפואת חנה בת מסעודה חן תחיה בת רחל.

הוקדש על ידי

יצחק ורחל כהן

חנופה

במשנה במסכת סוטה (דף מא.) למדנו, שפעם בשבע שנים, במוצאי שנת השמיטה, היתה מתקיימת מצוות "הַקְהֵל", בחג הסוכות, שאז היו כל ישראל, אנשים נשים וטף, מגיעים לירושלים, ושומעים את המלך קורא בתורה. ובעזרת ה' אם נזכה שיבוא משיח צדקינו, הרי שבשנה הבאה (התשפ"ג), תתקיים מצוות "הקהל" ביום הראשון של חול המועד סוכות. וכך שנינו במשנה, לגבי סדר הוצאת ספר התורה והקריאה:

חַזַּן הַכְּנֶסֶת (הגבאי) נוֹטֵל סֵפֶר תּוֹרָה, וְנוֹתְנָהּ לְרֹאשׁ הַכְּנֶסֶת (למי שהיה אחראי לקבוע מי יעלה לתורה), וְרֹאשׁ הַכְּנֶסֶת נוֹתְנָהּ לַסְּגָן (לסגן הכהן הגדול), וְהַסְּגָן נוֹתְנָהּ לְכֹהֵן גָּדוֹל, וְכֹהֵן גָּדוֹל נוֹתְנָהּ לַמֶּלֶךְ, וְהַמֶּלֶךְ עוֹמֵד וּמְקַבֵּל וְקוֹרֵא יוֹשֵׁב, אַגְרִיפַּס הַמֶּלֶךְ עָמַד וְקִבֵּל וְקָרָא עוֹמֵד, וְשִׁבְּחוּהוּ חֲכָמִים (על כך שקרא כשהוא עומד, ולא בישיבה), וּכְשֶׁהִגִּיעַ לְ"לֹא תוּכַל לָתֵת עָלֶיךָ אִישׁ נׇכְרִי", זָלְגוּ עֵינָיו דְּמָעוֹת, אָמְרוּ לוֹ אַל תִּתְיָרֵא אַגְרִיפַּס! אָחִינוּ אָתָּה! אָחִינוּ אָתָּה!

כלומר, אגריפס, היה בן של אשה יהודייה, אך אביו היה מזרעו של הורדוס, שהיה עבד ותפס את המלוכה על ישראל. לכן, כאשר הגיע אגריפס בקריאת התורה, לפסוק בו נאמר, שאסור למנות על ישראל מלך שאינו יהודי, התרגש אגריפס וזלגו דמעות מעיניו, כי ידע שהוא אינו ראוי למלוכה, שהרי אביו היה עבד. אמרו לו העם, אל תצטער אגריפס, אתה אחינו, שהרי אמך יהודייה.

אולם באמת, שאסור היה למנות את אגריפס למלך על ישראל, מפני שצריך לקחת דוקא יהודי שגם אביו יהודי, ולכן מה שאמרו לו "אחינו אתה", היה בזה משום חנופה למלך, שבאמת אין זה רצון ה' יתברך.

וכך אמרו בגמרא:
שנינו בשם רבי נתן: "באותה שעה שאמרו לו לאגריפס "אחינו אתה", נגזרה גזירה קשה על עם ישראל, מפני שהחניפו לו לאגריפס".

ורבותינו האריכו בחומרת הדבר, שאסור לאדם להחניף לאדם אחר, שלא כרצון התורה, ואמרו בגמרא: אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר, כׇּל אָדָם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ חֲנוּפָּה, מֵבִיא אַף (כעס) לָעוֹלָם, וְלֹא עוֹד, אֶלָּא שֶׁאֵין תְּפִלָּתוֹ נִשְׁמַעַת, וְכׇּל אָדָם שֶׁיֵּשׁ בּוֹ חֲנוּפָּה נוֹפֵל בְּגֵיהִנָּם. ולמדו כן ממדרשי הפסוקים.

ורבותינו הראשונים עמדו על כך, מדוע היה חרון אף גדול כל כך על ישראל, רק מפני שהחניפו לאגריפס? ורבותינו בעלי התוספות הסבירו, שהעונש הגדול שבא על החנופה, הוא מפני שאדם מחניף לחבירו, על דבר שהוא נגד רצון ה', כמו שהחניפו לאגריפס, נגד רצון ה' ממש, "וזהו עונש החנופה בדבר עבירה, שמחניף לחבירו מחמת יראתו ואינו חושש על יראת הקדוש ברוך הוא, ועושה כאילו חס ושלום אין הקדוש ברוך הוא רואה מה שנעשה".

למדנו אם כך, שעיקר האיסור בחנופה, הוא שאדם מחניף לאדם שחוטא, ולדוגמא, אדם משבח את חבירו שהוא איש עסקים מוצלח, למרות שהוא יודע שחבירו עוסק בדברים אסורים, וזו חנופה האסורה. וכן אדם שמשבח איזה איש ציבור בפניו, למרות שהוא רשע, יש בזה חנופה, שהוא מתעלם מכבודו של הקדוש ברוך הוא, וחולק כבוד למי שמכעיסו.

אולם יש בזה הסתייגות, שהביאה מרן רבינו זצ"ל בספרו ענף עץ אבות (עמוד קצב), בשם הגאון מהר"ש אלגאזי בספר מעולפת ספירים, שאין איסור להחניף לרשע כאשר באים לקרבו לתורה. ולמד כן מסמיכות הפסוקים. (ועיין בשו"ת יביע אומר ח"ב (או"ח סימן טו). ולכן לפעמים, כאשר יש צורך בדבר, מותר להחניף גם לאדם שהוא חוטא, שהרי על ידי כן יוכלו לקרבו לתורה. אך כמובן שגם בענין כזה אין לשבחו ממש בדברים האסורים שעושה.

ולסיכום: אסור להתחנף לרשעים. וכאשר מחניפים לרשע בדבר שהוא נגד רצון ה', הוא איסור חמור ביותר, וכמו שאמרו (שם בגמרא), שכת חנפים, אינם רואים פני שכינה.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

Règles relatives au jour du 9 Av

Le jour de Tich’a Be-Av (le jeûne du 9 Av), 5 interdits sont en vigueur: Manger et boire; Se laver; S’enduire (le corps avec de l’huile ou de la crème corporelle) ; Porter des chaussures en cuir ; Pratiquer l’intimité conjugale De même, il est inte......

לקריאת ההלכה

Havdala le samedi soir où tombe le 9 Av – Règle pour un malade qui mange le jour du 9 Av

Pour une année où le 9 Av tombe un samedi soir – comme cette année 5782 – nos maitres les Richonim (décisionnaires de l’époque médiévale) débattent afin de définir comment faut-il procéder en ce qui concerne la H......

לקריאת ההלכה

Consommation de viande après Roch H’odech AV

Il est expliqué dans une Michna de Ta’anit (26b) qu’il est interdit par décret de nos maîtres de consommer de la viande et du vin, la veille de Tich’a Beav (la veille du jeune du 9 Av) lors de la Séouda Ha-Mafsekete (le dernier repas avant le début......

לקריאת ההלכה

Les personnes soumises et exemptes du jeûne du 9 Av, ainsi que les règles du 9 AV cette année

Un malade sans danger; une personne âgée; une femme accouchée Un malade (véritablement malade, qui est alité ou autre, même s’il n’est pas en danger) est exempt de jeûner le 9 Av. Dans le cas d’un doute, il faut consulter une autorit&e......

לקריאת ההלכה


Séouda Mafseket (repas avant le jeûne) cette année (5782)

La veille du 9 Av, nos maîtres ont interdit (selon le strict Din et non selon la tradition) de consommer de la viande et du vin lors de Séouda Hamafseket (le repas que nous prenons avant le début du jeûne, après la moitié de la journée). De même, ......

לקריאת ההלכה

« Dès le début du mois de Av, nous diminuons la joie » - Année 5782

Ce vendredi, tombe – avec l’aide d’Hachem – le jour de Roch ‘Hodech Mena’hem Av, et la semaine prochaine - Chabbat prochain - tombe le 9 Av, mais puisqu’il est interdit de jeûner le jour du Chabbat (excepté Yom Kippour), le jeûne est repor......

לקריאת ההלכה

Prier avec Minyan en plein air

Question: Lorsqu’on sort en promenade  et que s’organise un Minyan de dix personnes pour la prière de Minh’a ou d’Arvit en plein air, est-ce que chaque personne présente compte dans le Minyan, même si tout le monde n’est pas réuni dans un......

לקריאת ההלכה

Frire du poisson dans une poêle de viande - Cuire du poisson et de la viande dans le même four – L’usage de notre maitre le Rav z.ts.l

Il est une Halacha très connue selon laquelle il est interdit de consommer du poisson avec de la viande, selon ce qui est expliqué dans la Guémara et les décisionnaires. Cuire du poisson dans une marmite viande Bien qu’il soit interdit de cuire un aliment lact&e......

לקריאת ההלכה