שיעורים מפי מרן זצוק"ל תלמוד תורה

<< הקודם עמוד 2 מ 3 הבא >>
מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

עין יעקב ברכות דף עא עמוד א

Largo de la clase: 00:47:06

Descarga     (21.57 MB)
י"ט אייר תש"ע
3 בmayo 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

עין יעקב ברכות דף נה עמוד א

Largo de la clase: 00:46:29

Descarga     (21.28 MB)
י"ט אייר תש"ע
3 בmayo 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

עין יעקב ברכות דף נד עמוד ב

Largo de la clase: 00:47:35

Descarga     (21.78 MB)
י"ט אייר תש"ע
3 בmayo 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

עין יעקב ברכות דף נג עמוד ב

Largo de la clase: 00:55:42

Descarga     (25.50 MB)
י"ט אייר תש"ע
3 בmayo 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

עין יעקב ברכות דף נג עמוד א

Largo de la clase: 00:46:15

Descarga     (21.18 MB)
י"ט אייר תש"ע
3 בmayo 2010