Halajá paraיום שלישי ה' כסלו תשפ"ב 9 בnoviembre 2021

ÉSTA HALAJÁ SE EDITA PARA LA ELEVACIÓN DEL ALMA DE

HAJAM YOM TOV YEDID HALEVY BEN ZAKIE Z"L

NEW YORK

KIDDUSH PARA LAS MUJERES -2-

Pregunta: En relación a lo que escribimos en una entrega anterior con respecto a que el Shabbat por la mañana está prohibido comer o beber después de la Tefilá hasta pronunciar el Kiddush. Y antes de la Tefilá está permitido tomar un té o café ¿lo mismo rige para las mujeres y tienen prohibido comer o beber después de la Tefilá sin pronunciar el Kiddush y pueden beber antes de la Tefilá, o existe alguna diferencia al respecto?

Respuesta: Podemos diferenciar al respecto dos situaciones.

Anteriormente hemos aclarado que la mujer no posee la obligación de rezar tres veces por día sino una sola vez, y cada mujer puede escoger la Tefilá del día que desea realizar, Shajrit, Minja o Arvit. Por lo tanto, obviamente la mujer que realizó su Tefilat Shajrit tiene prohibido probar nada antes del Kiddush ya que rige para ella la obligación de recitar el mismo. Por ello, la mujer que realiza la Tefilá de Shajrit y Musaf posee la misma legislación que el hombre respecto al Kiddush y por lo tanto puede beber antes de la Tefilá un té o café, y después de la Tefilá debe tiene prohibido comer o beber antes del Kiddush.

Sin embargo, la mujer que no acostumbra recitar la Tefilá de Shajrit posee una disyuntiva al respecto. Por un lado, podemos argumentar que, siendo que no realiza la Tefilá de Shajrit desde el momento en que despierta ya rige para ella la obligación del Kiddush, ya que esta obligación no se relaciona con la Tefilá pues ella no realiza la Tefilá de shajrit, por lo tanto no puede probar nada hasta recitar el Kiddush.

Al respecto, escribe Rabí Ovadiá Yosef, Shlit”a, en su obra Hazon Ovadia que las mueres que no rezan Shajrit y Musaf y sienten cierta debilidad pueden beber un té o café en la mañana de Shabbat aunque no hayan realizado el Kiddush. Y argumenta el rabino lo siguiente: Aún cuando según la opinión del Ramba”m y de Maran en el Shuljan Aruj está prohibido probar nada antes del Kiddush de la mañana, de todas formas según sostiene el Raaba”d está permitido comer o beber antes del Kiddush de la mañana, pues esta prohibición rige exclusivamente en el Kiddush de la noche, pero el de la mañana no es tan significativo como este y por lo tanto se puede comer antes.  Y aún cuando a los efectos halájicos dictaminamos según la opinión de Ramba”m y de Maran y por lo tanto prohibimos comer antes del Kiddush, de todas formas podemos asociar asimismo la opinión del Meiri (s. XIV) quien sostiene que las mujeres no están obligadas a realizar el Kiddush matutino. Al asociar estas dos opiniones podemos aligerar la halajá respecto a las mujeres que sienten debilidad y permitirles beber algo al despertar en la mañana del Shabbat aún cuando no hayan recitado el Kiddush.

En síntesis, las mujeres que realizan la Tefilá de Shajrit o Musaf en la mañana del Shabbat pueden beber un té o café  antes de la Tefilá;  después de la Tefilá ya deben recitar el Kiddush y por lo tanto tienen prohibido probar alimento alguno o beber, así como rige para los hombres. La mujer que no realiza la Tefilá de Shajrit el día de Shabbat pues se halla ocupada con los niños o los preparativos del hogar, puede tomar un café al levantarse para acopiar fuerzas, aún cuando todavía no hay hecho el Kiddush.

A continuación, debemos aclarar la halajá en relación a la mujer que acostumbra realizar la Tefilá de Shajrit si puede comer antes de su Tefilá.

 

Pregunta al Rav


Las 8 Halajot más populares

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

Para la lectura de la Halajá

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קַדֵּשׁ וּרְחַץ, כַּרְפַּס, יַחַץ, מגִּיד, רַחְצָה, מוֹצִיא מַצָּה, מָרוֹר, כּוֹרֵךְ, שֻׁלְחָן עוֹרֵךְ, צָפוּן, בָּרֵךְ, הַלֵּל, נִרְצָה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מק......

Para la lectura de la Halajá

מתנות לאביונים

הזכרנו באופן כללי את מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים, והוא חיוב על כל איש ואשה. מה צריך לתת? מצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאים לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאב......

Para la lectura de la Halajá

אכילת מאכלי חלב אחרי אכילת עוף

בהלכה הקודמת ביארנו באופן כללי שיש להמתין שש שעות בין אכילת מאכלי בשר לאכילת מאכלי חלב, משום שטבע הבשר שנשארות ממנו שאריות בין השיניים, וגם משום שהבשר נותן טעם בפה למשך זמן ארוך. כתב הרמב"ם (בסוף פ"ט מהלכות מאכלות אסורות), מי שאכל בשר, בין בשר בהמה ובין בשר עוף, לא יאכל אחריו (מאכל) חלב......

Para la lectura de la Halajá


אילו כלים טעונים טבילה

בהלכה הקודמת נתבאר שכלים הנקחים מן הגוי, כגון כלים שהיצרן שלהם אינו יהודי, חייבים טבילה במקוה טהרה לפני השימוש בהם. אולם יש לדעת שאין חיוב טבילה, אלא בכלים שהם "צרכי הסעודה", כגון כוסות וצלחות, קערות וקומקומים, וכיוצא בהם, שמשתמשים בהם לצורך אכילה ושתיה, אבל שאר כלים, כגון מספריים וכיוצא ב......

Para la lectura de la Halajá

כלי פסח

בימי הפסח אין להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בכל ימות השנה, משום שכלים שבישלו בהם, או שמו בתוכם מאכלים רותחים, הרי דפנות הכלים "בלעו" טעם מהמאכל שהיה בהם, ולכן, כשם שאנו מפרידים בכל השנה בין כלים של בשר לכלים של חלב, כמו כן יש להבדיל בין הכלים שמשתמשים בהם בכל השנה לכלים של פסח. והנה דיני הכ......

Para la lectura de la Halajá

החמץ בפסח – שנת התשפ"ב – תקנת מרן זצ"ל

אמרו רבותינו בתוספתא (פסחים פ"ג): שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום. ועל פי זה נהגו רבני ישראל בכל הדורות, שבימים הללו, מפורים ועד פסח, מלמדים ברבים את הלכות הפסח, מאחר וכל אדם מישראל צריך להיות בקי בדינים רבים הנוגעים לפסח, בכשרות המאכלים והכלים, בסדר ליל פסח ועוד. מהות החימוץ......

Para la lectura de la Halajá

שבת זכור – דרשה מיוחדת

"זכור את אשר עשה לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשפ"ב, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "......

Para la lectura de la Halajá