שיעורים מפי מרן זצוק"ל שבת

<< הקודם עמוד 3 מ 8 הבא >>
מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

חיוב נשים בקידוש והבדלה - סימן רע"א, רצ"ו

Class Length: 00:55:35

Download     (25.45 MB)
כ"ב חשון תשע"ז
23 בNovember 2016
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

דיני הבדלה - אסור לאכול קודם הבדלה - סימן רצט

Class Length: 01:06:00

Download     (15.11 MB)
כ"ב חשון תשע"ז
23 בNovember 2016
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

דיני הבדלה וסעודה רביעית

Class Length: 00:52:29

Download     (24.03 MB)
כ"א חשון תשע"ז
22 בNovember 2016
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

הלכות קידוש בשבת ויו''ט - סימן רעא-רעג

Class Length: 00:45:31

Download     (18.24 MB)
כ"א חשון תשע"ז
22 בNovember 2016
מרן רבינו עובדיה יוסף שבת

המשך הלכות קידוש 7 - סימן רעא-רעג

Class Length: 00:56:48

Download     (22.76 MB)
כ"א חשון תשע"ז
22 בNovember 2016