שיעורים מפי מרן זצוק"ל תלמוד תורה

<< הקודם עמוד 2 מ 3 הבא >>
מוסר השיעור נושא שיעור עלה בתאריך
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

עין יעקב ברכות דף עא עמוד א

Class Length: 00:47:06

Download     (21.57 MB)
י"ט אייר תש"ע
3 בMay 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

עין יעקב ברכות דף נה עמוד א

Class Length: 00:46:29

Download     (21.28 MB)
י"ט אייר תש"ע
3 בMay 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

עין יעקב ברכות דף נד עמוד ב

Class Length: 00:47:35

Download     (21.78 MB)
י"ט אייר תש"ע
3 בMay 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

עין יעקב ברכות דף נג עמוד ב

Class Length: 00:55:42

Download     (25.50 MB)
י"ט אייר תש"ע
3 בMay 2010
מרן רבינו עובדיה יוסף תלמוד תורה

עין יעקב ברכות דף נג עמוד א

Class Length: 00:46:15

Download     (21.18 MB)
י"ט אייר תש"ע
3 בMay 2010