הלכה ליום שלישי י"ג ניסן תשס"ט 7 באפריל 2009

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

רבי שמואל בן ניסים ע"ה

הוקדש על ידי

פלוני

סדר ברכת החמה

כפי שנתבאר בהלכות האחרונות, מחר, יום רביעי בבוקר, יחול מאורע נדיר החל אחת לעשרים ושמונה שנים, והוא שהחמה תעמוד במקום בו עמדה ביום בו נתלו המאורות בזמן בריאת העולם, ולכן תקנו רבותינו לכל הרואה את החמה ביום זה בשעות הבוקר, שיברך על ראייה זו ברכת עושה מעשה בראשית, וכאשר ביארנו.

ומנהגינו בעיר הקודש ירושלים, וכן מנהג עוד הרבה קהילות, שמשכימים לקום בבוקר בו מברכים ברכת החמה להתפלל עם הנץ החמה, ואחר שאומרים "קדיש תתקבל", יוצאים כל הציבור כשכבר עלה גלגל החמה מן האופק לחצר בית הכנסת, ומברכים ברוב עם ברכת החמה, כדי לקיים ברוב עם הדרת מלך.

ונוהגים לומר מזמורי תהלים השייכים לענין, כגון השמים מספרים כבוד אל, והללויה הללו את ה' מן השמים, עד חק נתן ולא יעבור. ושיר המעלות אשא עיני אל ההרים, והלל הגדול שבתהלים (פרק קלו). וזה על פי מאמר חז"ל (סנהדרין קא.) כל הקורא פסוק בזמנו מביא גאולה לעולם, שנאמר דבר בעתו מה טוב. ומסיימים באל אדון על כל המעשים הנאמר בשבתות ומדבר על יצירת המאורות, ואנא בכח גדולת ימינך, ולמנצח בנגינות מזמור שיר.

אחר כך נכנסים לבית הכנסת ומשלימים את התפילה, בית יעקב לכו ונלכה באור ה' וכו', עד סוף עלינו לשבח. ומברכים איש את רעהו בברכת תזכו לשנים רבות נעימות וטובות.

נוהגים שהשליח ציבור מברך בקול רם, והקבל מברכים עמו בלחש. ויש נוהגים שהשליח ציבור מברך לבדו ברכת החמה וכל הקהל יוצאים בברכתו ידי חובה בעניית אמן. ואם עושים כן, צריך שהשליח ציבור יכוין להוציא את הציבור ידי חובתו, והשומעים יכוונו לצאת ידי חובתם.

בשנה זו, לפי התחזית, יש סיכוי סביר שבארץ ישראל וכן בעוד מקומות בעולם, יהיה מזג האויר חורפי. ויש לדעת, כי אין לברך ברכת החמה אלא אם רואים את גלגל החמה עצמו ברקיע, ואפילו אם הוא נראה בצורה לא ברורה, שהוא מכוסה בעננים דקים, גם כן רשאים לברך על החמה בשם ומלכות. ולכן אם השמים נראים מעוננים עד שלא נראית החמה דרך העננים, יש להמתין עד שתראה החמה מבעד לעננים, ואז יברכו ברכת החמה. (אולם אין לאחר את הברכה אחר שלוש שעות מהזריחה כמו שכבר נתבאר).

וכל כך חביבה מצוה זו שזוכים לה רק מספר פעמים בכל ימי חיי האדם, עד כי לפני כעשרים ושמונה שנה, במדינת ארגנטינה, היה מזג האויר סוער ולא היתה אפשרות לברך ברכת החמה. הלכו פרנסי העיר ושכרו מטוס פרטי, ולקחו איתם את בני הקהילה למדינת אורוגוואי, שם מזג האויר היה בהיר ובירכו כולם בשמחה ברכת החמה להלל לשם ה' יוצר המאורות.

מערכת הלכה יומית מברכת את כל מנויי ולומדי ההלכה היומית בברכת תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, חג פסח כשר ושמח, ונזכה לאכול מן הזבחים ומן הפסחים בביאת משיח צדקינו במהרה בימינו. אמן.

שאל את הרב


8 ההלכות הפופולריות

שאלה: כמה שיעורי "כזית" מצה צריך לאכול בליל פסח?

תשובה: בליל הסדר חובה לאכול סך הכל שלשה שיעורי "כזית" של מצה. וכל כזית הוא שיעור של קרוב לשלשים גרם מצה. ומכל מקום יש מקום להחמיר לאכול ארבעה שיעורים של מצה, או חמישה, כמו שנבאר. סדר ליל פסח סדר ליל פסח שסידר רבינו רש"י הקדוש הוא כך: קדש. ורחץ. כרפס. יחץ. מגיד. רחצה. מוציא מצה. מר......

לקריאת ההלכה

סדר ליל פסח – "קדש"

סדר ליל פסח המפורסם: "קַדֵּשׁ וּרְחַץ, כַּרְפַּס, יַחַץ, מגִּיד, רַחְצָה, מוֹצִיא מַצָּה, מָרוֹר, כּוֹרֵךְ, שֻׁלְחָן עוֹרֵךְ, צָפוּן, בָּרֵךְ, הַלֵּל, נִרְצָה", סידרו רבינו רש"י הקדוש. ועל פיו נהגו בכל תפוצות ישראל לנהוג בסדר ליל פסח, כפי שנדפס במחזורים ובהגדות. ובזמנינו מצויים בכל מק......

לקריאת ההלכה

מתנות לאביונים

הזכרנו באופן כללי את מצות "מתנות לאביונים" ביום פורים. כלומר, לתת שתי מתנות לשני אביונים, והוא חיוב על כל איש ואשה. מה צריך לתת? מצות מתנות לאביונים, אינה דוקא במתנות ממש, אלא רשאים לתת לאביונים מעות (כסף) כדי שיוכלו לקנות ממנו צרכי סעודת פורים. כמה צריך לתת? ירא שמים יתן מתנות לאב......

לקריאת ההלכה

כלי פסח

בימי הפסח אין להשתמש בכלים שהשתמשו בהם בכל ימות השנה, משום שכלים שבישלו בהם, או שמו בתוכם מאכלים רותחים, הרי דפנות הכלים "בלעו" טעם מהמאכל שהיה בהם, ולכן, כשם שאנו מפרידים בכל השנה בין כלים של בשר לכלים של חלב, כמו כן יש להבדיל בין הכלים שמשתמשים בהם בכל השנה לכלים של פסח. והנה דיני הכ......

לקריאת ההלכה


החמץ בפסח – שנת התשפ"ב – תקנת מרן זצ"ל

אמרו רבותינו בתוספתא (פסחים פ"ג): שואלין ודורשין בהלכות הפסח קודם הפסח שלושים יום. ועל פי זה נהגו רבני ישראל בכל הדורות, שבימים הללו, מפורים ועד פסח, מלמדים ברבים את הלכות הפסח, מאחר וכל אדם מישראל צריך להיות בקי בדינים רבים הנוגעים לפסח, בכשרות המאכלים והכלים, בסדר ליל פסח ועוד. מהות החימוץ......

לקריאת ההלכה

שבת זכור – דרשה מיוחדת

"זכור את אשר עשה לך עמלק" בשבת שלפני הפורים (היא השבת הקרובה), בעת פתיחת ההיכל בבית הכנסת לאחר תפילת שחרית, מוציאים שני ספרי תורה, וקוראים בראשון בפרשת השבוע (שהשנה, שנת תשפ"ב, נקרא בפרשת ויקרא), ובספר התורה השני קוראים "זכור את אשר עשה לך עמלק". וקריאה זו היא שנקראת "......

לקריאת ההלכה

חג הפסח התשפ"ב

ההכנות לפסח מעכשיו נהגו כל ישראל, לנקות את בתיהם היטב היטב זמן רב לפני חג הפסח, כדי שלא יגיעו לידי איסור חמץ, וכדי לכבד את החג בבית נקי, שישבו בליל הסדר כבני מלכים. וכל הנקיונות שעושים לכבוד הפסח, בתוך שלושים יום לחג הפסח, הרי הם בכלל מצות "ביעור חמץ". וכתב מרן החיד"א בספר עבודת הקוד......

לקריאת ההלכה

"זכר למחצית השקל" - יום ז' באדר

מחצית השקל בפרשת כי תשא, שחזרנו וקראנו לא מזמן גם כן ב"שבת שקלים", נצטוינו על נתינת "מחצית השקל" שהיו כל ישראל נותנים בזמן שבית המקדש היה קיים. וסגולת המצוה שהיו ישראל נותנים "מחצית השקל", היתה להצילם מכל נגף, ורבו סודותיה ומעלותיה מאד, ובזמן שהיה בית המקדש קיים, ה......

לקריאת ההלכה