הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף יום טוב

להיזהר שלא להכין משבת ליו"ט שחל במוצ"ש
יום שלישי כ"ג אייר תשע"ח

עמוד 1 מ 1
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
יום טוב להיזהר שלא להכין משבת ליו"ט שחל במוצ"ש יום שלישי כ"ג אייר תשע"ח
יום טוב הדלקת נר יו"ט שחל במוצ"ש יום ראשון כ"א אייר תשע"ח
יום טוב תושב הארץ שנוסע לחו"ל ביום שני של גלויות יום ראשון י"א אייר תשע"ז
יום טוב דין גרמא ביום טוב יום שלישי י"ד חשון תשע"ז