הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף תלמוד תורה

ההתמדה של מרן זצ"ל
יום שלישי י"ט אדר תשע"ח

עמוד 1 מ 1
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
תלמוד תורה ההתמדה של מרן זצ"ל יום שלישי י"ט אדר תשע"ח
תלמוד תורה לפום צערא אגרא יום שישי כ"ד שבט תשע"ח
תלמוד תורה התורה נקנית במיעוט שיחה יום שישי י"ח טבת תשע"ח
תלמוד תורה תלמיד חכם חייב לנוח ולאכול טוב יום חמישי י"ז טבת תשע"ח
תלמוד תורה החובה להקפיד בלימוד הלכה יום ראשון י"ג טבת תשע"ח
תלמוד תורה אי אפשר לפסוק בלי לסיים את הש"ס יום רביעי ד' כסלו תשע"ח
תלמוד תורה לימוד תורה בבין הזמנים יום רביעי י' אב תשע"ז
תלמוד תורה התורה נקנית במיעוט שיחה יום שלישי כ' אייר תשע"ז
תלמוד תורה להרהר בדברי תורה לפני נטילת ידיים יום שישי ט"ז אייר תשע"ז
תלמוד תורה הראשל"צ הרב יצחק יוסף: איך זכה מרן הגר"ע יוסף לזיכרון בתורה? יום שישי ז' ניסן תשע"ו