הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף ראש השנה

דין אשה בתקיעת השופר
יום רביעי כ"ט אלול תשע"ז

עמוד 1 מ 2 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
ראש השנה דין אשה בתקיעת השופר יום רביעי כ"ט אלול תשע"ז
ראש השנה הליכה לקברי צדיקים בערב ראש השנה יום שלישי כ"ח אלול תשע"ז
ראש השנה לעשות חשבון נפש בערב ראש השנה יום שני כ"ז אלול תשע"ז
ראש השנה המנהג להתענות בערב ראש השנה יום ראשון כ"ו אלול תשע"ז
ראש השנה שלא לאמר וידוי בין התקיעות יום שישי כ"ד אלול תשע"ז
ראש השנה להזהיר את הציבור לכוון בברכות התקיעה יום חמישי כ"ג אלול תשע"ז
ראש השנה שומע ומשמיע יכוונו בתקיעה יום רביעי כ"ב אלול תשע"ז
ראש השנה שינה ותפילה בנץ בראש השנה יום שלישי כ"א אלול תשע"ז
ראש השנה שיהיה בעל תוקע ראוי יום ראשון י"ט אלול תשע"ז
ראש השנה מי לא ירא מיום דין הנורא יום ראשון כ"ט אלול תשע"ו