הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף אלול/סליחות

בב' אלול מתחילים לומר את הסליחות - יום ראשון א' אלול תשע"ט

עמוד 1 מ 2 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
אלול/סליחות טעה ב"המלך הקדוש" יום ראשון ז' תשרי תש"פ
אלול/סליחות בדיקת תפילין בחודש אלול יום ראשון כ"ב אלול תשע"ט
אלול/סליחות התרת נדרים בעשרה יום שני ט' אלול תשע"ט
אלול/סליחות התרת נדרים בערב ראש השנה וכיפור יום ראשון ח' אלול תשע"ט
אלול/סליחות דין אבל כשליח ציבור בסליחות יום שני ב' אלול תשע"ט
אלול/סליחות בב' אלול מתחילים לומר את הסליחות יום ראשון א' אלול תשע"ט
אלול/סליחות מקום שבעלי תשובה עומדים יום שישי י"ז אלול תשע"ז
אלול/סליחות ברכת מעין שבע בעשרת ימי תשובה יום שני י"ג אלול תשע"ז
אלול/סליחות זהירות בעבירות שבין אדם לחברו יום ראשון י"ב אלול תשע"ז
אלול/סליחות אבל יכול לשמש כ"שליח ציבור" בסליחות? יום שני ו' אלול תשע"ז