הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף אלול/סליחות

מקום שבעלי תשובה עומדים
יום שישי י"ז אלול תשע"ז

עמוד 1 מ 2 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
אלול/סליחות מקום שבעלי תשובה עומדים יום שישי י"ז אלול תשע"ז
אלול/סליחות ברכת מעין שבע בעשרת ימי תשובה יום שני י"ג אלול תשע"ז
אלול/סליחות זהירות בעבירות שבין אדם לחברו יום ראשון י"ב אלול תשע"ז
אלול/סליחות אבל יכול לשמש כ"שליח ציבור" בסליחות? יום שני ו' אלול תשע"ז
אלול/סליחות מנהג אמירת הסליחות יום ראשון ה' אלול תשע"ז
אלול/סליחות דין תפילה בנץ החמה, בימים נוראים ובשאר ימות החול יום שישי כ' אלול תשע"ו
אלול/סליחות להיזהר שלא לקלל יום שלישי י' אלול תשע"ו
אלול/סליחות קטעי הסליחות המחייבים מניין יום שני ט' אלול תשע"ו
אלול/סליחות בעלי תשובה כשרים לשמש כשליח ציבור בימים נוראים יום שישי ו' אלול תשע"ו
אלול/סליחות ספרדים יקפידו להתפלל בראש השנה ויום כיפור במניין ספרדי יום רביעי ד' אלול תשע"ו