הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף ברכות

על איזה בגד מברכים "שהחיינו" - יום שני י"א אב תשע"ט

עמוד 1 מ 10 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
ברכות מותר להזמין לסעודת החתונה אורח שלא מברך? יום שלישי ח' תמוז תש"פ
ברכות האם מותר להגיש שתיה לאורח שלא מברך? יום שני ז' תמוז תש"פ
ברכות ברכת "ברוך שפטרני מעונשה של זו" יום חמישי ג' תמוז תש"פ
ברכות על איזה בגד מברכים ברכת שהחיינו? יום שישי כ' סיון תש"פ
ברכות עיוור מברך ברכת שהחיינו? יום חמישי י"ט סיון תש"פ
ברכות הניצול מתאונה, יברך הגומל? יום שני ט"ז סיון תש"פ
ברכות יצא באמצע האוכל לחצר יום שישי י"ג סיון תש"פ
ברכות ברכת הבשמים יום רביעי י"א סיון תש"פ
ברכות ברכת הגומל להולכי דרכים יום שלישי י' סיון תש"פ
ברכות ברכת הגומל בשעת צרה יום שני ט' סיון תש"פ