הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף תפילה

להחמיר בתפילין ר"ת - יום שני כ"ג אלול תשע"ט

עמוד 1 מ 10 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
תפילה מותר לברך ברכת "הגומל" בלילה יום שני כ"ד אייר תש"פ
תפילה קטן לא עולה לתורה בשני וחמישי יום ראשון כ"ג אייר תש"פ
תפילה עניית "אמן יהא שמיה רבא" בקריאת שמע יום רביעי א' אדר תש"פ
תפילה עניית "אמן יהא שמיה רבא" יום שלישי ל' שבט תש"פ
תפילה טלית על הראש, מנהג חסידות יום חמישי י"ח שבט תש"פ
תפילה מי שמסופק אם בירך ברכות התורה יום ראשון ז' שבט תש"פ
תפילה קטן שלא התפלל, חייב להשלים? יום חמישי כ"ו טבת תש"פ
תפילה נשים לא יברכו ברכות קריאת שמע יום שני כ"ג טבת תש"פ
תפילה מסופק אם בירך ברכות התורה, מה יעשה? יום ראשון א' טבת תש"פ
תפילה באמצע "שמונה עשרה" הופעלה אזעקה, מה יעשה? יום שישי ח' כסלו תש"פ