הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף תפילה

נכנס לשירותים ופשט טליתו - לא יברך
יום רביעי כ"ה אלול תשע"ט

עמוד 1 מ 9 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
תפילה נכנס לשירותים ופשט טליתו - לא יברך יום רביעי כ"ה אלול תשע"ט
תפילה תפילין רש"י ור"ת - בזה אחר זה יום שלישי כ"ד אלול תשע"ט
תפילה להחמיר בתפילין ר"ת יום שני כ"ג אלול תשע"ט
תפילה עניית "ברוך הוא וברוך שמו" יום רביעי ד' אלול תשע"ט
תפילה שלא ללמוד בזמן חזרת הש"ץ יום שלישי ג' אלול תשע"ט
תפילה תפילת תשלומין יום שני י"ט תמוז תשע"ט
תפילה זמן ברכות קריאת שמע יום רביעי י"ד תמוז תשע"ט
תפילה דין שומע "קדושה" באמצע שמונה עשרה יום ראשון י"ד אייר תשע"ט
תפילה מעלת קדיש יתום יום שישי ט' תמוז תשע"ח
תפילה ברכת "על מצוות התפילין" יום רביעי ז' תמוז תשע"ח