הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף פסח

אין אומרים ברכת "מעין שבע" בליל הסדר שחל בשבת
יום שישי י"ד ניסן תשע"ח

עמוד 1 מ 6 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
פסח אין אומרים ברכת "מעין שבע" בליל הסדר שחל בשבת יום שישי י"ד ניסן תשע"ח
פסח ליל הסדר - מצוות והגדת לבנך יום חמישי י"ג ניסן תשע"ח
פסח אכילת ארבע כזיתות בליל הסדר ושיעור כזית יום רביעי י"ב ניסן תשע"ח
פסח בליל הסדר יתפללו ערבית לפני ר"ת יום שלישי י"א ניסן תשע"ח
פסח ליל הסדר - דין אכילת אורז קודם אכילת מצה יום שני י' ניסן תשע"ח
פסח לקיחת תרופות בפסח יום שישי ז' ניסן תשע"ח
פסח האם כלים חד פעמיים צריכים כשרות לפסח? יום חמישי ו' ניסן תשע"ח
פסח הכשרת מיקרוגל לפסח יום רביעי ה' ניסן תשע"ח
פסח בישול לפסח בכלי חמץ בערב פסח יום שלישי ד' ניסן תשע"ח
פסח האם צריך ליבון לכלים בפסח? יום שני ג' ניסן תשע"ח