הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

היוצא מחדר לחדר בזמן הסעודה - יום ראשון ט"ו טבת תש"פ

<< הקודם עמוד 2 מ 85 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
פורים לקרוא פרשת זכור בעשרה יום שישי ג' אדר תש"פ
פורים פרשת זכור דאורייתא יום חמישי ב' אדר תש"פ
תפילה עניית "אמן יהא שמיה רבא" בקריאת שמע יום רביעי א' אדר תש"פ
תפילה עניית "אמן יהא שמיה רבא" יום שלישי ל' שבט תש"פ
כבוד אב ואם לומר שלום לאביו בזמן קריאת שמע יום שני כ"ט שבט תש"פ
שבת לשבת על גבי אבן בשבת יום שישי כ"ו שבט תש"פ
ברכות לברך ברכת המזון בישיבה יום חמישי כ"ה שבט תש"פ
ברכות ברכת "בורא נפשות" לאחר שתיית כוס תה יום רביעי כ"ד שבט תש"פ
ברכות להיזהר שלא לדבר בין נטילת ידיים לברכת המוציא יום שלישי כ"ג שבט תש"פ
כבוד אב ואם מפני שיבה תקום יום שני כ"ב שבט תש"פ