הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים - יום חמישי ה' אלול תשע"ט

עמוד 1 מ 77 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
שבת נוסח ברכת "מכניע זדים" יום חמישי י"א תשרי תש"פ
שבת שכח לומר "רצה והחליצנו" בשבת יום רביעי י' תשרי תש"פ
תפילה דין חולה שיש בו סכנה ביום כיפור יום שלישי ט' תשרי תש"פ
תפילה טעה בקריאת שמע לאן יחזור? יום שני ח' תשרי תש"פ
אלול/סליחות טעה ב"המלך הקדוש" יום ראשון ז' תשרי תש"פ
כללי העובר דירה, יכול להוציא את המזוזה? יום שישי כ"ז אלול תשע"ט
ברכות ברכת אשר יצר עד שעה ורבע יום חמישי כ"ו אלול תשע"ט
תפילה נכנס לשירותים ופשט טליתו - לא יברך יום רביעי כ"ה אלול תשע"ט
תפילה תפילין רש"י ור"ת - בזה אחר זה יום שלישי כ"ד אלול תשע"ט
תפילה להחמיר בתפילין ר"ת יום שני כ"ג אלול תשע"ט