הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

ספק דאורייתא לחומרא מדאורייתא או מדרבנן - יום חמישי כ"ה אייר תשע"ט

עמוד 1 מ 76 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
אלול/סליחות התרת נדרים בעשרה יום שני ט' אלול תשע"ט
אלול/סליחות התרת נדרים בערב ראש השנה וכיפור יום ראשון ח' אלול תשע"ט
כללי מצוות ביקור חולים יום שישי ו' אלול תשע"ט
כללי כל המספר לשון הרע ראוי להשליכו לכלבים יום חמישי ה' אלול תשע"ט
תפילה עניית "ברוך הוא וברוך שמו" יום רביעי ד' אלול תשע"ט
תפילה שלא ללמוד בזמן חזרת הש"ץ יום שלישי ג' אלול תשע"ט
אלול/סליחות דין אבל כשליח ציבור בסליחות יום שני ב' אלול תשע"ט
אלול/סליחות בב' אלול מתחילים לומר את הסליחות יום ראשון א' אלול תשע"ט
שבת דין מחלל שבת שנגע ביין יום שישי כ"ט אב תשע"ט
שבת דין יין מפוסטר לקידוש יום חמישי כ"ח אב תשע"ט