הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

זמן הדלקה בישיבות
יום שישי כ' כסלו תשע"ח

עמוד 1 מ 51 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
חנוכה זמן הדלקה בישיבות יום שישי כ' כסלו תשע"ח
חנוכה זמן הדלקת נרות חנוכה יום חמישי י"ט כסלו תשע"ח
חנוכה להדליק נרות חנוכה בתוך הבית יום רביעי י"ח כסלו תשע"ח
חנוכה דין בית החנוכייה יום שלישי י"ז כסלו תשע"ח
חנוכה נשים חייבות בנר חנוכה יום שני ט"ז כסלו תשע"ח
חנוכה הסבר נס חג החנוכה יום ראשון ט"ו כסלו תשע"ח
שבת להחמיר להוציא שבת כר"ת, גם בארץ ישראל יום שישי י"ג כסלו תשע"ח
תפילה להחמיר ולקרוא "קריאת שמע" אחרי צאת הכוכבים יום חמישי י"ב כסלו תשע"ח
ברכות מי ששכח ולא ברך אשר יצר יום רביעי י"א כסלו תשע"ח
ברכות דין נטילת ידיים בשירותים יום שלישי י' כסלו תשע"ח