הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

המאחר לבית הכנסת בשבת
יום שני כ"ו תשרי תשע"ח

עמוד 1 מ 47 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
תפילה המאחר לבית הכנסת בשבת יום שני כ"ו תשרי תשע"ח
תפילה מתחילים לומר "משיב הרוח" יום ראשון כ"ה תשרי תשע"ח
תפילה זהירות בקדושת התפילין וציצית כחולה יום שישי כ"ג תשרי תשע"ח
סוכות נשים לא מברכות על הסוכה ולולב יום רביעי כ"א תשרי תשע"ח
סוכות ברכת לישב בסוכה פעם אחת ביום יום שלישי כ' תשרי תשע"ח
סוכות מברכים על הלולב פעם אחת יום שני י"ט תשרי תשע"ח
סוכות נענוע לולב בכותל המערבי יום ראשון י"ח תשרי תשע"ח
סוכות דין "מצטער פטור" נאמר רק בסוכות יום שישי ט"ז תשרי תשע"ח
סוכות מי ששכח "יעלה ויבוא" ביום טוב יום רביעי י"ד תשרי תשע"ח
סוכות מי שלומד תורה לא חייב לשתות בסוכה יום שלישי י"ג תשרי תשע"ח