הלכה יומית מפי הראש"ל הגאון רבי יצחק יוסף שליט"א

כתיבה והרהור בדברי תורה קודם ברכות התורה
יום שישי ה' אייר תשע"ח

עמוד 1 מ 62 הבא >>
נושא שיעור תאריך העלאת השיעור
תפילה כתיבה והרהור בדברי תורה קודם ברכות התורה יום שישי ה' אייר תשע"ח
שבת להוציא את האשה ידי חובה בהבדלה וטעימת היין יום חמישי ד' אייר תשע"ח
כללי העושה כדעת מרן עושה כמאתיים רבנים יום רביעי ג' אייר תשע"ח
כללי המנהג לנשק את ספר התורה והמזוזה יום שלישי ב' אייר תשע"ח
ספירת העומר סופרים העומר ביום ולא חוששים מ"בל תוסיף" יום שני א' אייר תשע"ח
ספירת העומר מי שלא ספר העומר ימשיך לספור בלא ברכה יום ראשון ל' ניסן תשע"ח
ספירת העומר מי שחברו שאלו כמה ימים לעומר יום שישי כ"ח ניסן תשע"ח
ספירת העומר קטן ששכח לספור את העומר ימשיך לספור בברכה יום חמישי כ"ז ניסן תשע"ח
ספירת העומר חייב להתפלל תפילת ערבית בציבור יום רביעי כ"ו ניסן תשע"ח
ספירת העומר מי שיודע שלא יצליח לספור את העומר, יתחיל לברך? יום שלישי כ"ה ניסן תשע"ח