הלכה ליום חמישי י"ב אלול תשע"ה 27 באוגוסט 2015              

תאריך ההלכה: י"ב אלול תשע"ה 27 באוגוסט 2015

קטגוריה: אלול/סליחות


פרטי דינים בענין הפרוזבול – מנהג חסידים ואנשי מעשה

בהלכות הקודמות ביארנו את עיקרי מצות שמיטת כספים, שכל חוב שיש לאדם על חבירו בתורת הלוואה, ועברה על אותו החוב שנת השמיטה, מיד בסיום שנת השמטה פוקע אותו החוב, ולא יוכל עוד המלווה לתבוע את חובו מהלווה. וביארנו  מהי תקנת "פרוזבול", שיוכל כל אדם לחתום על טופס פרוזבול, המביא לכך שלא ישמטו החובות שחייבים לו אחרים בסיום שנת השמיטה.

אין הפרוזבול מועיל אלא לחובות שנעשו לפני עשיית הפרוזבול, שאת אותם החובות מסר המלווה לבית הדין, ועל כן אין הם נפקעים בסיום שנת השמיטה, וכמו שביארנו, אבל החובות שנעשו לאחר מכן, צריכים פרוזבול אחר כדי שלא תשמטם שביעית. ומטעם זה נהגו שלא לעשות פרוזבול עד חודש אלול של שנת השמיטה, כדי שהחובות שיווצרו במשך כל השנה יכנסו בתוך הפרוזבול ולא ישמטו בשביעית. ומכל מקום חובות נוספים שנעשו בסיום השנה אחר כתיבת הפרוזבול, צריכים פרוזבול חדש בכדי שלא יפקעו.

נהגו רבים, חסידים ואנשי מעשה ונשים צדקניות, שבסיום שנת השמיטה, אחר שכבר כתבו פרוזבול, מלווים עוד איזה סכום קטן לאדם אחר, האיש לרעהו והאשה לרעותה, כדי לקיים באותה ההלואה את מצות שמיטת כספים, ולאחר שנת השמיטה, כשיבא הלווה להחזיר את החוב, יאמר לו המלוה "משמט אני", שכן נאמר בתורה, וזה "דבר" השמיטה, שיש להשמיט את החוב בדיבור, ואז אם ירצה חבירו להחזיר בכל זאת את החוב, יאמר לו, "אף על פי כן רצוני שתקבל", ויתן לו סכום ההלואה בתורת מתנה. ואמרו רבותינו, כי מי שאינו מחזיר חובות שנשמטו לו בשנת השמיטה, אין רוח חכמים נוחה הימנו. (שיש בזה על כל פנים מדת כפיות טובה, שאינו מחזיר לחבירו את החוב שנתחייב לו).

הואיל ולא נוכל להאריך הרבה בפרטי מצוה זו, אנו משתדלים לענות לשאלות בעניני שמיטת כספים, כמו גם לשאלות אחרות שהם הלכה למעשה, באופן פרטי, דרך "יצירת קשר" ב"הלכה יומית".

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב