הלכה ליום חמישי כ"ז אדר ב תשס"ח 3 באפריל 2008              

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה

לחיה יהודית בת לאה הי"ו

הוקדש על ידי

פלוני

תאריך ההלכה: כ"ז אדר ב תשס"ח 3 באפריל 2008

קטגוריה: פסח


סופגניות ועוגות מקמח מצה

הודעה חשובה לקוראי ההלכה היומית - ברצונינו להביא לידיעת הציבור לצורך הסרת מכשול, כי דעתו של מרן הרב שליט"א בענין תרומת אברים, לא השתנתה כלל מנוסח הפסק שחתם עליו בשנת תשכ"ז, כי אין להתיר השתלת אברים מן המת, (וכל שכן מן המת מוות מוחי), אלא במקרה של פיקוח נפש מיידי, ועל פי הוראת גדולי הדור לכל מקרה לגופו. וכן נמסר לנו מפי הגאון הראשון לציון רבי שלמה משה עמאר שליט"א. וכל מה שנתפרסם בימים אלו בתקשורת כאילו יש שינוי בעמדת הרבנים בנושא זה, אינו נכון כלל. וכמו כן דעת מרן הרב שליט"א, כי אין לחתום על כרטיס תרומת אברים (אדי) בשום אופן. ושומע לנו ישכון בטח. וה' יגדור פרצות עמו ישראל.

ישנם פוסקים (הגאון רבי שניאור זלמן מלאדי בעל התניא, ועיין משנה ברורה סימן תנ"ח סק"ד) שסוברים, שאסור לשרות מצה שאפויה כבר בתוך מים, משום שהם חוששים שמא נשאר גרגר קמח שלא נאפה, וקמח שלא נאפה שבא במגע עם מים מחמיץ.

אך רוב הפוסקים סוברים שמותר לאכול מצה שרויה בפסח לכתחילה, וכן אנו נוקטים בלי שום חשש.

ולפיכך נראה שמותר גם לערב בפסח "קמח מצה" (דהיינו קמח שעושים ממצות טחונות) עם מים ולעשות ממנו סופגניות ועוגות, שהרי קמח אפוי שוב אינו מחמיץ.

אך אחד מגאוני ספרד, רבי חיים בנבנישתי, כתב בספרו "כנסת הגדולה", שיש לאסור לעשות בפסח עוגות מקמח מצה, משום "מראית עין" שאנשים יראו עוגות כאלו, ויחשבו שהם עשויות מקמח רגיל, ויחשבו שמותר לעשות בפסח עוגות מקמח רגיל.

אבל "הפרי חדש" (הגאון רבי חזקיה די סילווא תי"ט – תנ"ח) כתב להקל בזה. וכן כתב הגאון רבי יצחק טייב זצ"ל (מגדולי חכמי תונס) ב"ערך השולחן" (סימן תס"א סק"ג) לחלוק על "הכנסת הגדולה", משום שלא מצאנו שחכמי הגמרא חששו חשש כזה, שיבואו לטעות כל כך באופן כזה, ואנחנו אין לנו לגזור גזירות מדעתינו, וכן כתבו עוד הרבה פוסקים.
< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב