הלכה ליום ראשון י"ג תשרי תשס"ו 16 באוקטובר 2005              

תאריך ההלכה: י"ג תשרי תשס"ו 16 באוקטובר 2005

קטגוריה: סוכות


דין דפנות הסוכה

הסוכה צריכה להעשות משלוש דפנות וסכך. והדפנות שהם הכותלים של הסוכה, מותר לעשותם מכל דבר העומד בפני רוח מצויה, אבל אין לעשותם מסדינים וכיוצא בהן, שאינם כשרים לדפנות הסוכה, מפני שכל מחיצה שמתנודדת ברוח מצויה, והולכת ובאה עם הרוח, ואפילו בנדנוד מועט, אינה חשובה מחיצה. ואפילו אם עשה שתי מחיצות כהוגן ומחיצה אחת מסדין או יריעת פלסטיק, אין להתיר. וכתב הגאון רבי משה פיינשטיין זצ"ל, שאף על פי שאנו רואים שמוכרים סוכות שדפנותיהם עשויות מיריעות, פשוט שלא היה זה על פי דעת תלמדי חכמים, ואין להכשיר סוכות אלו.

דפנות הסוכה שנעשו על ידי קנים רצופים, דהיינו מוטות עץ או מעקה של מרפסת וכיוצא בזה, ובין קנה לקנה יש ריוח של פחות משלושה טפחים,(טפח הוא שיעור שמונה סנטימטר ושלושה טפחים הם עשרים וארבעה סנטימטר) הסוכה כשרה, שכל פחות משלושה טפחים כלבוד דמי, דהיינו שנחשבים הקנים כאילו הם לבודים ומחוברים, וכשרים הם לדפנות הסוכה, הילכך, מרפסת שסגורה על ידי מעקה משלוש צדדים, וסוכך עליה כדת, כשרה, אך גובה המעקה צריך שיהיה לפחות גובה עשרה טפחים דהיינו שמונים סנטימטר, ויש להחמיר להוסיף עוד סנטימטר אחד על שיעור זה בכדי לצאת מכל חשש, ולכן גובה דפנות הסוכה הוא לפחות שמונים ואחת סנטימטר.

סוכה שנבנתה תחת מרפסת וכדומה, שאינה נמצאת ממש תחת כיפת השמים, פסולה בהחלט, ויש להזהיר על כך את ההמון, שלעתים בלי לשים לב בונים סוכה שחלקה נמצא תחת תיקרה.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב