הלכה ליום שלישי כ"ד תמוז תשע"ז 18 ביולי 2017              

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

דוד (דודו) בן עליזה אליס סנדרוסי

הוקדש על ידי

ליאת

תאריך ההלכה: כ"ד תמוז תשע"ז 18 ביולי 2017

קטגוריה: כשרות


אילו כלים טעונים טבילה

בהלכה הקודמת נתבאר שכלים הנקחים מן הגוי, כגון כלים שהיצרן שלהם אינו יהודי, חייבים טבילה במקוה טהרה לפני השימוש בהם. אולם יש לדעת שאין חיוב טבילה, אלא בכלים שהם "צרכי הסעודה", כגון כוסות וצלחות, קערות וקומקומים, וכיוצא בהם, שמשתמשים בהם לצורך אכילה ושתיה, אבל שאר כלים, כגון מספריים וכיוצא בזה, אינם צריכים טבילה. ומפצח אגוזים, יש אומרים שהוא דומה למספריים, שלא נחשבים כלי סעודה אפילו אם גוזר איתם ירקות. וכל שכן מפצח אגוזים שאינו נוגע בפרי עצמו אלא רק בקליפה. ומכל מקום כתב הגאון רבי שלמה זלמן אוירבך זצ"ל, שיש להטבילו בלא ברכה, ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל כתב, שאף שמן הדין מפצח אגוזים אינו צריך טבילה, מכל מקום, טוב להחמיר להטבילו בלא ברכה.

ואין חובה להטביל, אלא כלים העשוים מתכות או זכוכית, כמו שנאמר בתורה (במדבר לא.) לגבי כלי מדין, "אך את הזהב ואת הכסף את הנחושת את הברזל את הבדיל ואת העופרת" וכו', מכאן שכלי מתכות הנלקחים מן הגוי חייבים בטבילה. ורבותינו גזרו חיוב טבילה גם על כלי זכוכית, וכמו שאמרו בגמרא (עבודה זרה עה:)," אמר רב אשי, כלי זכוכית, הואיל ואם נשתברו יש להם תקנה, ככלי מתכות הם דומים, וטעונים טבילה. ופירש רש"י, זכוכית שנשברה, אפשר להתיכה לעשות ממנה כלי, והואיל וכך היא, דינה ככלי מתכת וטעונה טבילה.

וכלי חרס אינם טעונים טבילה, וכן כלי עץ, כגון כפות עץ, אינם טעונים טבילה. וכלי חרס מצופה בזכוכית מבחוץ ומבפנים (כמו שמצוי מאד בספלים של קפה העשויים חרסינה ומצופים בזכוכית, וכן בצלחות, ובפרט אותם המיוצרים במזרח הרחוק), חייב טבילה בברכה, ואם אינו מצופה זכוכית אלא מבפנים, צריך טבילה בלא ברכה. ודין כלי פורצלן יבואר בהלכה הבאה.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

האם צריך להטביל מיכל פלסטיק שנועד לאחסון מזון? כ"ו כסלו תשע"ט / 4 בדצמבר 2018

אין חיוב להטביל מיכל פלסטיק.

האם כלי ששימושו לצליה ונוגע ישירות באש חייב בטבילה כגון רשת למנגל,חציליה? א' תמוז תשע"ח / 14 ביוני 2018

צריך טבילה בהחלט

האם קולפן ביתי שמשמש גם לירקות חיים (תפוחי אדמה וקישואים שלא נאכלים חיים) וגם לפירות צריך טבילה בברכה ? ט"ז אייר תשע"ח / 1 במאי 2018

צריך להטבילו.

האם חלקי מיקסר, כגון הקערה וכלי העירבול זקוקים טבילה, ואם כן האם בברכה? י"ח אב תשע"ז / 10 באוגוסט 2017

חלקי מיקסר, שעשויים מתכת (או זכוכית) צריכים טבילה בברכה

האם יש להקל, לאדם שהתגייר, להחשיב לו שבשעת טבילתו ליהדות "כליו עולים עמיו", ואינו צריך להטביל את כל בכלים החדשים שקנה, עקב הגיור, או שזה היתר דחוק, ועדיף שלא להורות כך? כ"ו תמוז תשע"ז / 20 ביולי 2017

גר וגיורת שהתגיירו כדת וכדין, אין הכלים שלהם צריכים טבילה, לאחר שיכשירו אתם כדת, כי חלות הקדושה שחלה עליהם כשנתגיירו, חלה גם על הכלים שלהם. הליכות עולם חלק ז עמוד רסט.

שאל את הרב