הלכה ליום חמישי כ"א תמוז תשס"ה 28 ביולי 2005              

תאריך ההלכה: כ"א תמוז תשס"ה 28 ביולי 2005

קטגוריה: תפילה


תפילין של אשכנזים לספרדים

ביום שני י"א בתמוז תשס"ה כתבנו אודות השינוי בצורת האותיות שבין המסורת של האשכנזים והספרדים, שדעת מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, על פי דברי הפוסקים, שאין בזה כדי לפסול כלל, כי מסורת האותיות בין של האשכנזים ובין של הספרדים, יסודתה בהררי קודש, ואלו ואלו דברי אלהים חיים, וכמו שכתב מרן החיד"א בשם רבינו האר"י ז"ל, שיש סתרי תורה בצורת האותיות השונות של האשכנזים והספרדים.

ועל פי זה כתבנו שספרדים יכולים לעלות לספר תורה של אשכנזים, וכן להיפך, וכתבנו שהוא הדין גם לגבי מזוזות וגם לגבי תפילין, שאם אין לספרדי תפילין ומזוזות שנכתבו על פי מסורת אבותיו, יכול להשתמש בתפילין ומזוזות של אשכנזים, והוא הדין להיפך.

אולם כל מה שכתבנו שאין פסול בתפילין של אשכנזי לספרדי, היינו דווקא מצד השינויים שיש בצורת האותיות, שאין בהם כדי לפסול התפילין כלל, אבל באמת, רבים מאחינו האשכנזים נוהגים שיש אצלם שינויים בסדר הפרשיות של התפילין, ובשינויים אלו יש כדי לפסול את התפילין לדעת מרן השולחן ערוך, וכך פסק מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שתפילין של אשכנזים פסולים לספרדים אלא אם כן נתברר לנו שסדר הפרשיות הוא כפי דעת מרן ז"ל.

ומכיון שבמסגרת זו, לא נוכל להרחיב בהסבר השיטות בענין כתיבת הפרשיות, יש לדעת שרוב מוחלט של התפילין שכותבים סופרים אשכנזים, הם אינם כדעת מרן השולחן ערוך, וספרדי אינו יכול להניחם ולצאת ידי חובה.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב