הלכה ליום חמישי י"ב ניסן תשס"ה 21 באפריל 2005              

תאריך ההלכה: י"ב ניסן תשס"ה 21 באפריל 2005

קטגוריה: פסח


מתי ניתן לסדר את השולחן לליל הסדר?

מכיון שיש הלכה בידינו שאסור להכין צרכי יום טוב משבת, לכן אסור לסדר את השולחן ואת הכלים בשבת ערב הפסח לצורך ליל הסדר, אלא אחר שיעבור זמן בין השמשות של מוצאי שבת, דהיינו כשלוש עשרה דקות וחצי (זמניות) אחר שקיעת החמה, ואם יש צורך גדול להכין השולחן וכליו קודם צאת הכוכבים, כגון שהמקום רחב ידים ובני הבית מרובים, יכולים להקל לסדר את השולחן מייד עם שקיעת החמה.

ובמוצאי שבת שהוא ליל יום טוב אומרים "ותודיענו" בתפילה, ואם שכח ונזכר באמצע הברכה חוזר ואומר "ותודיענו", ואם כבר סיים הברכה אינו חוזר כיון שעושה אחר כך הבדלה על הכוס.

ונשים ששכחו ולא אמרו "ותודיענו" בתפילה, כשיבאו להדליק הנרות יאמרו תחילה "ברוך המבדיל בין קודש לקודש"  בלי שם ומלכות.

בקידוש של ליל הסדר בשנה זו (תשס"ה), יש גם הבדלה, וסדר הברכות הוא בסדר  יקנה"ז שהוא ראשי תיבות:

יין (בורא פרי הגפן), קידוש (מקדש ישראל והזמנים),נר (בורא מאורי האש),הבדלה (המבדיל בין קודש לקודש), זמן (שהחיינו).

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב