הלכה ליום חמישי ד' אב תשס"ז 19 ביולי 2007              

ההלכה מוקדשת לעילוי נשמת

מרים בת ריקה ע"ה

הוקדש על ידי

נכדה יעקב

תאריך ההלכה: ד' אב תשס"ז 19 ביולי 2007

קטגוריה: בין המצרים ותשעה באב


החייבים והפטורים מתענית תשעה באב

קטנים פטורים לגמרי מתענית תשעה באב. וכל נער שלא מלאו לו שלוש עשרה שנים ויום אחד, ונערה שלא מלאו לה שתים עשרה שנה ויום אחד, פטורים מתענית תשעה באב. ואינם צריכים להתענות אפילו כמה שעות.

חולה (ממש, אף על פי שאין בו סכנת חיים) פטור מלהתענות בתשעה באב. ובמקום ספק יש לעשות שאלת חכם. ונחלקו הפוסקים אודות יולדת, שבתוך שבעה ימים ללידתה, לכל הדעות הרי היא פטורה מלהתענות, אבל תוך שלושים יום מלידתה, דעת כמה פוסקים להחמיר בזה, ואולם דעת מרן הרב עובדיה יוסף שליט"א, שכל שלושים יום ללידתה הרי היא פטורה מלהתענות.

וכן דין המפלת (אשה שהפילה עוברה) אחר ארבעים יום להריונה, (כלומר שהפילה עובר שכבר מלאו לו ארבעים יום ברחם אמו), שאינה צריכה להתענות ביום תשעה באב, כל שלשים יום מיום ההפלה.

מעוברות (נשים בהריון) ומניקות חייבות להתענות בתשעה באב. ואם המעוברת או המניקה חולה, ממילא דינה כדין כל אדם חולה, שפטור מלהתענות בתשעה באב.

זקן שתש כוחו מחמת התענית, דינו כחולה לכל דבר, ואינו מתענה בתשעה באב, ואפילו אם אין לו חולי פנימי, צריך לאכול בתשעה באב.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאל את הרב