הלכה ליום שני י"ט תמוז תשע"ח 2 ביולי 2018              

תאריך ההלכה: י"ט תמוז תשע"ח 2 ביולי 2018

קטגוריה: בין המצרים ותשעה באב


שמיעת כלי זמר בימי בין המצרים

שמיעת מוזיקה וריקודים בימי בין המצרים
אסור לעשות ריקודים ומחולות בימים שבין שבעה עשר בתמוז לתשעה באב, ואפילו בלא כלי נגינה.

וכל זה הוא אפילו בריקודים המתנהלים על פי ההלכה, ומנהגי הצניעות המקודשים לעם ישראל, אנשים לבד ונשים לבד, במחיצה מפסקת שאינם רואים אלו את אלו, אבל ריקודים מעורבים אנשים ונשים יחדיו, אסורים בהחלט באיסור חמור בכל ימות השנה.

אף על פי שמעיקר הדין, מותר לשמוע בשאר ימות השנה דרך הרשם קול, טייפ או דיסק וכדומה, שירים, ובפרט שירי קודש, המלווים על ידי כלי נגינה, מכל מקום, כתב מרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל, שבימי בין המצרים יש להמנע מכך. וכבר הארכנו בזה במקום אחר. ומכל מקום, בשמחת מצוה, כגון שמחת חתן וכלה, או בשמחת ברית מילה, או בסעודת פדיון הבן, או בר מצוה, או סיום מסכת, מותר לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה, שכל שהיא שמחה של מצוה, יש להקל בדבר.

שירה בפה בימי בין המצרים 
ושירה שהיא בפה, בלא כלי זמר, מותר לשורר בימים אלה. וכל שכן שיש להקל בזה בשבתות של ימי בין המצרים, ואפילו בתשעה באב שחל להיות בשבת, מותר לשורר שירי קודש לכבוד שבת.

מי שפרנסתו מנגינה על כלי זמר 
מי שפרנסתו לנגן בכלי זמר אצל גויים, מותר לו להמשיך לנגן בכלי זמר עד שבוע שחל בו תשעה באב. וכמו כן מורה לנגינה, שמלמד תלמידים לנגן על כינור וכדומה, ויש לו הפסד ממון, אם לא ילמד בימים אלה, מותר לו להמשיך ללמד נגינה עד שבוע שחל בו תשעה באב. ונכון להחמיר בזה מיום ראש חודש אב. וכמו שיש להקל בזה למורה שמלמד נגינה, כמו כן מותר הדבר לתלמיד הלומד נגינה בימים אלו.

קייטנות שמשמיעים בהם מוזיקה
קייטנות של ילדים, או גני ילדים הפועלים בימי בין המצרים, ובמסגרת פעולתם משמעים בהם שירים המלויים בכלי נגינה, יש להקל להם להשמיע שירים אלה בימי בין המצרים. כן פסק מרן הרב זצ"ל, וכן פסק הגאון רבי יעקב קמינצקי ז"ל.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

ידוע שבימי העומר ובבין המצרים נמנעים מלשמוע שירים מכל סוג שהם. לרוב אני לא שומע שירים כדי לשמוח. השירים שלי ברובם בכלל לא למטרת שמחה (למעשה חלק גדול מהם ללא מילים אלא נעימות). אני שומע שירים כי אני מרגיש שזה מאזן אותי ונותן לי יישוב דעת בחיי היומיום. האם אפשרי להקל לשמוע מנגינות פשוטות שלא למטרת שמחה? ה' אב תשע"ח / 17 ביולי 2018

לא נכון להקל בדבר. ורק אדם שסובל מדכאון ועצבות, יש מקום להקל עבורו

האם מותר לספרדי לענות אמן אחר ברכות הפטרה במנחה של צום כאשר המברך הוא אשכנזי? כ"א תמוז תשע"ו / 27 ביולי 2016

ספרדי המתפלל אצל אשכנזים בימי התעניות, שהאשכנזים נוהגים להפטיר בברכה "דרשו ה' בהמצאו", רשאי לענות אמן לברכות שנאמרות מפי השליח ציבור. וגדולה מזו, שאפילו אם מעלים אותו בעצמו לעליית שלישי, רשאי לעלות לתורה ולהפטיר כמנהג האשכנזים בברכות. ואין בזה חשש ברכה לבטלה. כן פסק מרן זצ"ל בשו"ת יביע אומר חלק עשיר, (סימן יד). ובחזון עובדיה תעניות (עמוד קג).

האם אדם שעושה פעילות ספורט, ריצה וכדומה, יכול לשמוע מוסיקה בנגן MP3, תוך כדי פעילות הספורט?

כ"ה תמוז תשע"ד / 23 ביולי 2014

בימי בין המצרים יש להמנע מכך

אני אדם שמאוד מאוד אוהב לשמוע שירים. השירים שאני שומע משפעים על מצב רוחי ומאוד עוזרים לי לשמוח.
רציתי לשאול אם יש המתירים ושומעים שירים עד ראש חודש אב? כ"א תמוז תשע"ב / 11 ביולי 2012

אין להקל בשמיעת שירים בימים אלה. אלא אם מדובר באדם דכאוני, ששמיעת שירים על ידי טייפ או רדיו נחשבת עבורו ממש כרפואה. אבל סתם אדם שמצב רוחו עגמומי, לא  נכון שיקל בדבר.

שאל את הרב