הלכה ליום חמישי כ"א כסלו תשע"ט 29 בנובמבר 2018              

ההלכה מוקדשת לרפואה שלימה עבור

דוד אלמליח בן יפה ונתנאל חיים בוזגלו בן ליליאן

יהיה רצון שהקב״ה יחוס וירחם עליהם וישלח להם רפואה שלימה ויחזרם למשפחותיהם בריאים ושלמים במהרה ויזכו לחזור בתשובה שלימה.

הוקדש על ידי

נתנאל בן שושן

תאריך ההלכה: כ"א כסלו תשע"ט 29 בנובמבר 2018

קטגוריה: חנוכה


שני שותפים הגרים בדירה אחת – הדלקת נרות על ידי קטן – מנהג מרן זצ"ל

שאלה: אנו שני שותפים בדירה, האם כל אחד מאיתנו חייב להדליק נרות חנוכה בנפרד?

שני אנשים, או שתי נשים, הגרים בדירה אחת, והם חלוקים בעיסתם, כלומר, שכל אחד מהם מוציא הוצאות על מזון לעצמו, שניהם חייבים להדליק נרות חנוכה בברכה, ואינם יוצאים ידי חובתם בהדלקה אחת. ואפילו הם בני משפחה אחת, כגון אב ובנו הגדול, או אם ובתה הגדולה, וכדומה, חייבים כל אחד מהם בהדלקה נפרדת.

ואם אינם חלוקים בעיסתם, כלומר, אינם דואגים כל אחד רק לצרכיו, אלא מוציאים הוצאות משותפות, למזון וכדומה, ישתתפו גם בהוצאות השמן והפתילות או הנרות, וידליק אחד מהם בברכה ביום אחד, וחברו ביום אחר.

לכן לשאלתכם, אם כל אחד מכם דואג רק להוצאותיו, ואינכם שותפים בהוצאות המזון ובשאר הוצאות הבית, הרי שכל אחד חייב להדליק נרות חנוכה בפני עצמו.

שאלה: האם ניתן לאפשר לילדים להדליק את נרות החנוכה?

קטן שעדיין לא הגיע לגיל מצוות, פטור מהדלקת נר חנוכה, ולפיכך אי אפשר לתת לו להדליק הנרות, משום שהגדולים אינם יוצאים ידי חובתם בהדלקתו. ומכל מקום טוב לחנך את הילדים (שכבר הגיעו לגיל ששייך לחנכם) ולאפשר להם להדליק את נרות ההידור בכל לילה, דהיינו שהגדול ידליק בעצמו את הנר הראשון (שבו הוא יוצא ידי חובת ההדלקה מעיקר הדין) והקטנים ידליקו את שאר הנרות.

אבל ילדים קטנים מאד, שאינם שייכים עדיין במצות חינוך, אין לאפשר להם כלל להדליק את נרות החנוכה. ורק את נר השמש יתנו להם להדליק, לפי שאין בו כל קדושה.

יש סוברים שלעולם לא ראוי לתת לקטן שידליק את נרות ההידור, אפילו אם הגיע כבר לגיל חינוך. לפי שבהדלקת הקטן אין כל מצוה, ונמצא שאביו לא הדליק אלא נר אחד. וכן משמע מדברי הגאון רבינו יוסף חיים.

ולפיכך הנכון לכתחילה לנהוג כמנהג מרן רבינו הגדול רבי עובדיה יוסף זצ"ל, שכל הנהגותיו היו מכוונות היטב, שהוא היה מדליק את הנר הראשון, ולאחר מכן היה מניח את ידו של בנו בתוך ידו, וכך היה מדליק יחד עם בנו את שאר הנרות. נמצא שהדליק האב את כל הנרות, וגם חינך את בנו למצות ההדלקה.

וכל זה למנהג הספרדים. אבל למנהג האשכנזים יש לתת לקטן שהגיע לגיל חינוך להדליק נר חנוכה בפני עצמו, שהרי למנהגם כל אחד מבני הבית מדליק.

< <ההלכה הקודמת ההלכה הבאה > >

שאלות ותשובות על ההלכה

אני ואמי חיים ביחד והאוכל שאנחנו קונים זה משותף, לפי דברך כפי שאני מבין ביום הראשון תדליק האמא וביום השני הבן או הפוך, השאלה שלי ביום הראשון אני מברך שלוש ברכות האם ביום השני אמי גם צריכה לברך שלוש ברכות או שמספיק שתברך רק להדליק נר ושעשה נסים? כ"ג כסלו תשע"ט / 1 בדצמבר 2018

אם היא נמצאת בהדלקה ביום הראשון, אז ביום השני תברך רק שני ברכות כמו שכתבת. ואם היא רוצה שרק אתה תדליק בכל הימים, אתה רשאי לעשות כך. ויהי רצון שתזכה להקים בית נאמן בישראל,

כתבתם בהלכה, שיש לחלק בין שותפים שגרים באותה דירה ומשתתפים בהוצאות שוטפות לבין שותפים שלא מחלקים את ההוצאות הנ״ל - יש להם להדליק כל אחד בנפרד , האם זה אותו דין גם לאלה שסמוכים על השולחן של אביהם (דירה של סטודנטים ) או די לומר שהאבא שמדליק בביתו מוציא להם ידי חובה?  כ"ט כסלו תשע"ד / 2 בדצמבר 2013

מי שסמוך על שלחן אביו, כגון סטודנטים, שגם חוזרים לבית אביהם בחופש וכדומה, יוצאים ידי חובה בהדלקה של אביהם.

שאל את הרב