שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ט"ז שבט תשע"ב / 9 בפברואר 2012

מעיקר הדין, המיקלים לאכול מוצרים שמעורב בהם ג'לטין העשוי מעצמות בהמות טמאות, (באופן שיש הכשר על המוצר, כדי לסלק חששות אחרים), יש להם על מה שיסמוכו. וטעם הדבר שמיקלים בזה, משום שבדרך הכנת הג'לטין, נפגמים כל העצמות והעורות עד כי אינן ראויים אפילו לאכילת כלב. ואחר כך חוזרים להיות ראויים למאכל, והרי פנים חדשות באו לכאן, ושוב לא חל עליהם האיסור מקודם.

והמחמיר בזה תבא עליו הברכה.


צפייה