שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ"ז אייר תשע"א / 31 במאי 2011

שלום רב!

מנהג רבותינו הספרדים שלא לומר תחנון ביום ירושלים, על כל פנים בעיר הקודש ירושלים עצמה.
 
בברכת התורה,
הלכה יומית.


צפייה