שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י"א תשרי תשפ"א / 29 בספטמבר 2020

 

מותר לתלות קישוטים שהגויים עשו בשביל חגיהם. מכמה טעמים. ראשית, הזמנה לאו מילתא היא. כלומר, עדיין לא עבדו עבודה זרה עם הקישוטים, אלא רק חשבו לעשות כן. שנית, גם היצרן יודע שיש אנשים שלא עושים עם זה עבודה זרה. שלישית, הגויים שמייצרים את זה כיום בעצמם אינם עובדי עבודה זרה ויתכן שכלל אינם חושבים מה יעשו בקישוטים אחר כך. והטעם העיקרי הוא הטעם הראשון שכתבנו. כמו שפסקו האחרונים ועל צבאם מרן זצ"ל.   


צפייה