שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ג' תשרי תשפ"א / 21 בספטמבר 2020

מחוץ לבית הכנסת לא אומרים (למנהג הספרדים) ברכת מעין שבע. אבל בחצר בית הכנסת יש שנוהגים לומר ברכת מעין שבע ויש להם על מה שיסמכו.

 


צפייה