שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י"א תמוז תש"פ / 3 ביולי 2020

מפסיקים באמירת קדיש בשבוע הראשון של השנים עשר חודש. קדיש יהא שלמא שאחרי לימוד תורה רשאים להמשיך לאמרו, ואפילו לאחר י"ב חודש. (חזו"ע ח"א עמוד שלו).

אין מניעה מצד ההלכה לשים את נוסח ההשכבה, ואין פסול במה שיאמרו אותו גם אחרי שנה. (אלא שלא נהגו כן, ויותר טוב לכתוב לעלוי נשמת וכו').

אפשר לומר נוסח ההשכבה ביחיד.


צפייה