שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
א' סיון תש"פ / 24 במאי 2020

אין להתפלל שלא יוולד בשבת. וכמו שכתבו הגרח"פ ועוד אחרונים. כי הוא משנה גורלו ומזלו, ואם יצטרכו לחלל שבת עבורו אין בכך כלום. בפרט להשיטות ששבת הותרה אצל פיקוח נפש.


צפייה