שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י"ב ניסן תש"פ / 6 באפריל 2020

גם אם יש מנין במקום הסיום, קשה מאד לסמוך על שמיעה דרך טלפון כדי להתיר אכילה לבכור. (אף שמובא בשם הגרש"ז אוירבך שדן בסברא כזו). ולכן עליך לסיים מסכת בעצמך, או מסכת אחת במשניות, ואם אינך מסוגל, תסיים לפחות ספר אחד בנביא, כמו ספר יונה עם פירוש רש"י.


צפייה