שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י"א ניסן תש"פ / 5 באפריל 2020

לספרדים אין לעשות כן. והאשכנזים שנגררים תמיד אחר הוראות המשנה ברורה ורוצים לעשות כן, הספרדי יוכל להצטרף עמהם לכל הדברים, מלבד עניית ברוך ה' המבורך לעולם ועד שלא יענה. וכוונתינו באופן שאין רשות הרבים ביניהם, כי אם יש רשות הרבים גם לדעת הפרי מגדים ומשנה ברורה אין להקל.


צפייה