שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ט' ניסן תש"פ / 3 באפריל 2020

כבר השבנו על זה כמה פעמים. יש בזה מחלוקת עצומה בדברי הפוסקים, וזו שאלה שמן הראוי שישיבו עליה גדולי הרבנים. ובכל אופן השבנו, שאם יש שם מנין בלאו הכי שסומכים על דברי המשנה ברורה, יוכל להצטרף עמהם (אלא שצריך עיון אם יוכל לענות ברוך ה' המבורך לעולם ועד). ואם רוצה לעשות מנין בעצמו, יעשה באופן שלא יוסיפו ברכות. כלומר, יאמרו קדיש, ואת תפלת הלחש יתחיל השליח ציבור עד האל הקדוש, וכך יאמרו קדושה.


צפייה