שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ז' ניסן תש"פ / 1 באפריל 2020

הוא איסור גמור. ומרן רבינו זצ"ל בספר מאור ישראל על מסכת ביצה דף לג. הוכיח שאותם גדולים מהדור שלפנינו שכתבו להקל בדבר, לא הבינו היטב את מציאות החשמל בכלל. ומה שנסמכים עליהם עתה, מחמת סיבות עדתיות והבלים כיוצא בזה, אין להם על מה לסמוך כלל ועיקר. והמיקל עתיד ליתן את הדין שמלבד מה שמיקלים באיסור ממש, פורצים גדרם של ראשונים כמלאכים.


צפייה