שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ד' ניסן תש"פ / 29 במרץ 2020

אין ענין להעלותה דוקא ביום השנה, אבל יש ענין להמתין י"ב חודש, מפני שבתוך י"ב חודש יש בזיון גדול לנפטר בהוצאתו מהקבר. ועוד שברוב המדינות (וכן בארץ ישראל) לא ניתן לפתוח קבר על פי הוראות הממשלה עד אחר עבור י"ב חודש. (יביע אומר ח"ז סימן ט, וחזון עובדיה אבלות ח"א עמוד תג).


צפייה