שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ד' ניסן תש"פ / 29 במרץ 2020

רשאים לשבת שבעה מיד, כמו שפסק הגאון רבי צבי פסח פראנק (בקובץ נועם ח"ד עמוד רעא). ועיין חזון עובדיה אבלות ח"ג עמוד צב.


צפייה