שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ג' ניסן תש"פ / 28 במרץ 2020

אין זה פסק נכון. ומרן רבינו עובדיה יוסף זצ"ל בספרו מאור ישראל על מסכת ביצה דף לג. הוכיח שאותם הפוסקים שהיקלו בחשמל ביום טוב, טעו בהבנת ענין החשמל. וחס ושלום להקל בזה, ואין זה פסק מגדולי הרבנים. 


צפייה