שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י"ז שבט תש"פ / 12 בפברואר 2020

אם יאלץ לחלל שבת מפני פיקוח נפש, הדבר מותר. אבל אם יודע שיכריחוהו לעשות עבירות בלי ענין פיקוח נפש, אין לקבל עליו תפקיד כזה. וה' יתברך ימציא לו פרנסה בהיתר ולא באיסור.


צפייה