שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
י' כסלו תש"פ / 8 בדצמבר 2019

כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, מלבד אותם המנויים בפרק חלק שאין להם חלק לעולם הבא, כמו הכופרים בתחיית המתים, וכן המלוים בריבית, והמאבד עצמו לדעת, ועוד יחידים המלאים פשעים. ונחלקו בגמרא לגבי דור המדבר ומלכי ישראל החוטאים אם יקומו בתחיית המתים. ויש בזה עוד פרטים שאי אפשר להאריך כאן.


צפייה