שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ד' כסלו תש"פ / 2 בדצמבר 2019

בקדושה נכון יותר להקדים את ימין לשמאל, ובלכה דודי גם כן. אבל באמת שאין טעם או מקור למנהג לכרוע בלכה דודי. וגדולי הדור לא היו כורעים שם.


צפייה