שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
כ"ד אלול תשע"ט / 24 בספטמבר 2019

משום שלפעמים יכול לשנות את מה שגזרו עליו בראש השנה. ועוד, שלפעמים גוזרים על האדם שיזכה לדוגמא לפרנסה טובה, אך הדבר עדיין תלוי ועומד אם יתפלל וינהג כראוי. לכן יש להתפלל בכל יום ויום על פרנסתו.


צפייה