שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ט' אב תשע"ט / 10 באוגוסט 2019

עושה לעצמה הבדלה, ושותה את היין. ויכולה להוציא את שאר בני הבית ידי חובת הבדלה. ומרן זצ"ל הורה לנו שנכון שתתענה עד חצות היום כדי שלא תפרוש לגמרי מן הציבור. (וכוונתינו למעוברות ומניקות, וכמובן לא במקום חשש סכנה).


צפייה