שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ה' תמוז תשע"ט / 8 ביולי 2019

אסור להשתמש במים הללו בשבת, מפי שהגוי יודע שהוא עושה כן גם עבור היהודים (שהרי הייתם קבוצה גדולה, והוא מן הסתם מעובדי המלון), ולכן יש לחשוש שהוא מוסיף מים עבור היהודים. (שלחן ערוך סימן שכה סעיף י והלאה). 


צפייה