שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ט' סיון תשע"ט / 12 ביוני 2019

מי שהיה נעור כל הלילה, עליו לברך ברכות השחר רק אחרי זמן עלות השחר. ורק אם ישן על מיטתו, וקם אחר חצות הלילה, ואין בדעתו לחזור לישון, אזי יברך ברכות השחר אף על פי שעדיין לא הגיע זמן עלות השחר.


צפייה