שאלות ותשובות הלכה יומית

< השאלה הקודמת

השאלה הבאה > >

תאריך השאלה:
ט' סיון תשע"ט / 12 ביוני 2019

חובה הן על ספרדים והן על אשכנזים. אלא שהרמ"א כתב שאין חובה דוקא לקרוע שתי וערב, אלא אפשר גם לנקב אותו הרבה פעמים בסכין. (דבר השייך בעיקר בכבד בהמה ולא בעוף(.

מה שאמרו לך שלא שמעו וכו', הוא מפני שאינם בני תורה.


צפייה